Vet ni inte hur ni ska komma vidare i effektiviseringsarbetet?

– Jag hjälper er att göra en analys av exakt vad som kommer att ge störst besparing för ert företag och hur ni ska kunna åstadkomma det.

Vill ni ha hjälp att automatisera fakturaflödet, börja skicka och ta emot elektroniska fakturor, eller varför inte ett inköpssystem. Alternativen är många och rätt implementerade så leder de till stora effektiviseringar för verksamheten.

Vilka system passar just ert företags behov?

– Låt er inte luras av fagra ord från säljare. Låt mig vara med när ni bestämmer er. Jag kan tala om för er vad de verkligen säger. Funktionalitet är alltid häftigt, men det kan också bli ett hinder när systemet är överdimensionerat för de behov ni har. Vad ska ni välja och vad ska ni välja bort? Kopplat till era affärsprocesser kan jag råda er innan ni bestämmer er.

 

Har ni koll på era företagsprocesser? Har ni några processer alls?

– En kartläggning kommer snabbt att visa var det finns fungerande processer och var det saknas. Jag sköter kartläggning och beskriver sedan era processer i ord och bild. Det här arbetet är en förutsättning för att en automatisering och/eller robotisering av processerna överhuvudtaget ska kunna genomföras. Ta hjälp av mig som vet hur standardprocesserna är uppbyggda. Är ni speciella och har många avvikelser? Jag skulle säga, att de är färre än ni tror.

 

Har ni ingen dokumentation över personalens arbetsuppgifter?

– En systematiskt genomgång, samt dokumentation kommer att ge er den trygghet som behövs när personalen slutar och nya börjar. Kunskapen ska inte sitta i personalens huvud, utan den ska finnas dokumenterad på papper. På det sättet är alla utbytbara, och att ersätta någon som slutar blir betydligt enklare.

 

Behöver ni hjälp att skapa en Ekonomihandbok?

– Att företaget har riktlinjer att stödja sig på i hela affärsprocessen är enormt viktigt både för effektiviteten men även för lönsamheten. Vad har ni för betalningsvillkor mot era kunder, och vilka betalningsvillkor har ni själva hos era leverantörer? Faktura eller utlägg? Jag hjälper er att ta fram de riktlinjer som bör finnas på varje företag.